Hiện có

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thông tin sự kiện

  3861295 ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG - NHIỆM KỲ 2009-2010
  Năm học 2009 - 2010 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Đoàn, năm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai giai đọan 2 của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; “40 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”, “120 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”; tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội...

  Lịch thi Học kỳ

  9132793 Lịch thi các lớp cấp 3 học kỳ 2 năm học 2012-2013
  ------------------------------------- ------------------------------------- Tải về: 2. Từng lớp: , , ...